Päiväkodin toiminta-ajatus

Päiväkoti Onnenkengän toiminta-ajatuksena on lapsuuden vaaliminen ja perheiden tukeminen kasvatustehtävässään sekä tarjota kasvuympäristö, jossa lapsi saa kasvaa ja kehittyä omaksi ihanaksi itsekseen. Muutamia vuosia toimineena päiväkotimme teemoiksi ovat muovautuneet luonto, liikunta & leikki. Päiväkotimme sijainti tukee luonnossa oppimista, liikkumista ja leikkimistä. Lapset oppivat leikkien sekä monipuolisesti toimien.

Päiväkodissamme käytetään ratkaisukeskeisiä toimintatapoja. Kohtaamme lapset myönteisesti ja innostamme heitä käyttämään omia vahvuuksiaan. Lisäksi ammattitaitoinen henkilökuntaa rikastuttaa omilla vahvuuksillaan päiväkotiamme arkea.

Tervetuloa kanssamme seikkailemaan!
Matkallamme vuorovaikutuksessa opimme auttamaan toinen toisiamme ja löytämään omat vahvuutemme. Harjoitutamme taitojamme monipuolisen ja luovan toiminnan kautta, itse tekemällä, kokemusten ja elämysten kautta oppien.